Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Programy EŠIF

Personálne zabezpečenie administratívnych kapacít IROP č. 3

Cieľ projektu: Cieľom projektu je zabezpečenie čerpania prostriedkov z technickej pomoci Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej len „IROP“) v rámci prioritnej osi 6.Prioritná os č. 6 vytvára podporný mechanizmus pre orgány zapojené do riadenia IROP najmä Riadiaceho orgánu (ďalej len „RO“) pre IROP. Vzhľadom  na multicieľový charakter IROP, vytvorenie Prioritnej osi č.6 umožňuje flexibilnejšiu podporu pre dosahovanie cieľov operačného programu a zabezpečenia jeho implementácie.

Popis projektu: Personálne zabezpečenie administratívnych kapacít IROP č. 3 CLB5 (PDF, 469 kB)

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program.