Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Programy EŠIF

Personálne zabezpečenie administratívnych kapacít IROP – REACT-EÚ

Cieľ projektu: Cieľom projektu je zabezpečenie čerpania prostriedkov z technickej pomoci Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej len „IROP“) v rámci prioritnej osi 8- REACT-EÚ. Pandémia nového koronavírusu spôsobujúceho COVID-19 predstavuje celosvetovú zdravotnú hrozbu s priamym vplyvom aj na ekonomiku Slovenska. Za účelom zmiernenia dopadov pandémie COVID-19 a predchádzaniu zväčšovania regionálnych disparít v rámci Slovenska boli prostredníctvom tematického cieľa č. 13 „Podpora nápravy dôsledkov krízy v súvislosti s pandémiou COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva“ poskytnuté dodatočné zdroje v objeme 235 782 984 Eur v rámci prioritnej osi 7 a 8  REACT-EÚ.

Popis projektu: Personálne zabezpečenie administratívnych kapacít IROP – REACT-EÚ CKW1 (PDF, 470 kB)

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program.