Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Programy EŠIF

OZNAM: Plánované uzatvorenie dopytovej výzvy „Moderné technológie II“

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie ako sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra konajúci v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby SR ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra oznamuje, že ku dňu 30. augusta 2022 plánuje štvrtým hodnotiacim kolom uzatvoriť Výzvu č. OPII-2021/7/17-DOP na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Moderné technológie II“.

Výzva sa uzatvára z dôvodu predpokladaného vyčerpania alokácie na výzvu.

Po termíne uzavretia výzvy už nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

Presný dátum uzavretia výzvy bude zverejnený na webovom sídle  www.mirri.gov.sk.

Výzva je zverejnená na stránke https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/vyzva-c-opii-2021-7-17-dop-moderne-technologie-ii/ www.itms2014.sk.