Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Programy EŠIF

  Výzva č. OPII-2021/7/17-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Moderné technológie II“

  Výzva č. OPII-2021/7/17-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Moderné technológie II“ (konsolidované znenie) (ZIP, 1.01 MB)

  Dátum zverejnenia výzvy: 09.12.2021
  Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola výzvy: 28.02.2022
  Dátum uzavretia 2. hodnotiaceho kola výzvy: 28.04.2022
  Dátum uzavretia 3. hodnotiaceho kola výzvy: 28.06.2022
  Dátum uzavretia 4. hodnotiaceho kola výzvy: 09.09.2022
  (v zmysle usmernenia č. 2 k zmene výzvy s kódom OPII-2021/7/17-DOP so zameraním na „Moderné technológie II“ (účinnosť od 25.07.2022) došlo k posunu uzavretia 4. hodnotiaceho kola výzvy z dátumu 30.08.2022 na 09.09.2022)
  Dátum uzavretia výzvy: 09.09.2022

  Upozorňujeme, že dňom 09.09.2022 sa 4. hodnotiacim kolom uzatvára výzva.

  OZNAM: Plánované uzatvorenie dopytovej výzvy „Moderné technológie II“

  Disponibilná alokácia vo výške 2 272 835,98 eur /EFRR/ k dátumu 09.09.2022 na výzve č. OPII-2021/7/17-DOP.

  Usmernenie č. 2 k zmene výzvy s kódom OPII-2021/7/17-DOP so zameraním na „Moderné technológie II“ (účinnosť od 25.07.2022) (ZIP, 1.08 MB)
  MIRRI: Štátna správa a samospráva môžu požiadať o pridelenie konzultanta na prípravu kvalitnejších eurofondových projektov
  Usmernenie č. 1 k zmene výzvy s kódom OPII-2021/7/17-DOP so zameraním na „Moderné technológie II“ (účinnosť od 21.01.2021) (ZIP, 514.61 KB)
  Často kladené otázky k výzve "Moderné technológie II" (PDF, 549.42 KB)
  Spôsob vyhodnotenia kritérií pre výber dopytovo orientovaných projektov v rámci Výzvy OPII-2021/7/17-DOP so zameraním na „Moderné technológie II“ (PDF, 250.16 KB)
  Informácia ku školeniu k výzve
  Tlačová správa k výzve
  Informácia o workshope k výzve