Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Programy EŠIF

  Výzva č. OPII-2022/7/20-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v zdravotníckych zariadeniach“

  Výzva č. OPII-2022/7/20-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v zdravotníckych zariadeniach“ (konsolidované znenie) (ZIP, 778.81 KB)

  Dátum zverejnenia výzvy: 23.02.2022
  Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola výzvy: 25.04.2022
  Dátum uzavretia 2. hodnotiaceho kola výzvy: 27.06.2022
  Dátum uzavretia 3. hodnotiaceho kola výzvy: 09.09.2022
  (v zmysle usmernenia č. 1 k zmene Výzvy č. OPII-2022/7/20-DOP na predkladanie Žiadostí o NFP so zameraním na „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v zdravotníckych zariadeniach“ (účinnosť od 25.07.2022) došlo k posunu uzavretia 3. hodnotiaceho kola výzvy z dátumu 30.08.2022 na 09.09.2022)
  Dátum uzavretia výzvy: 09.09.2022

  Upozorňujeme, že dňom 09.09.2022 sa 3. hodnotiacim kolom uzatvára výzva.

  OZNAM: Plánované uzatvorenie dopytovej výzvy „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v zdravotníckych zariadeniach“

  Disponibilná alokácia vo výške 714 181,14 eur /EFRR/ k dátumu 09.09.2022 na výzve č. OPII-2022/7/20-DOP.

  Usmernenie č. 1 k zmene Výzvy č. OPII-2022/7/20-DOP na predkladanie Žiadostí o NFP so zameraním na „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v zdravotníckych zariadeniach“ (účinnosť od 25.07.2022) (ZIP, 924.47 KB)
  MIRRI: Štátna správa a samospráva môžu požiadať o pridelenie konzultanta na prípravu kvalitnejších eurofondových projektov
  Tlačová správa k výzve
  Spôsob vyhodnotenia kritérií pre výber dopytovo orientovaných projektov (PDF, 200.76 KB)