Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Centrálny DNS Oracle

Dňa 16.12.2022 bol zriadený DNS „Centrálne verejné obstarávanie na poskytnutie licencií a produktov ORACLE alebo ekvivalentov a služieb s nimi súvisiacich“.  V profile verejného obstarávateľa zverejnené súťažné podklady k predmetnému DNS: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/451104

Projektový zámer k centrálnemu dynamickému nákupnému systému

https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/12bbc3c5-22fb-4778-b7ae-823bd13f5e68/cimaster?tab=documentsForm

Cieľom zriadenia ORACLE DNS je vytvorenie platformy pre štátnu a verejnú správu na zadávanie zákaziek v DNS za účelom umožniť verejným obstarávateľom a obstarávateľom flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t. j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy a zároveň z úrovne licenčného gestora štátu centrálne riadiť a monitorovať nákup licencií jednotlivých organizácií. Časový rámec DNS predstavuje 48 mesiacov od jeho zriadenia. Predpokladaná hodnota zákazky je 64 552 452,52 EUR bez DPH.

Metodické usmernenie

Príloha č. 1

Príloha č. 2

Stav realizácie centrálneho DNS k produktom a službám ORACLE

Organizácie, ktoré využili možnosť čerpať licenčné produkty a súvisiace služby prostredníctvom DNS:

 • Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
 • Slovenská pošta a. s.
 • Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
 • Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS)
 • Ministerstvo financií Slovenskej republiky(vrátane datacentra a finančnej správy Slovenskej republiky)
 • Štatistický úrad Slovenskej republiky
 • Sociálna poisťovňa a. s.
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
 • Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Organizácie pre ktoré prebiehajú procesy verejného obstarávania:

 • Ústavný súd Slovenskej republiky

Organizácie v stave prípravy verejného obstarávania:

 • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
 • Slovenská elektrizačná a prenosová sústava, a. s. (SEPS)

Stav čerpania rámcovej dohody:

 • Suma zodpovedajúca obstaraným produktom a službám je 5.651.103,60 EUR (bez DPH).
 • Predpokladaná hodnota zákazky predstavovala sumu 6.138.654.51 EUR (bez DPH).
 • Súčasné čerpanie centrálneho DNS je na úrovni 8,75 % z celkovej predpokladanej hodnoty zákazky.

Archív