Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Platforma IT zdrojov

Platforma IT zdrojov  (PITZ)

Platforma IT zdrojov (ďalej ako PITZ) je jedným z kľúčových prvkov plánovanej reformy v oblasti eGovenmentu.

Platforma pokryje potreby a požiadavky verejného sektora Slovenskej republiky (ďalej ako „SR“) rešpektujúc obmedzenia dané špecifikami SR (napr. zákon o VO). Plánovaný koncept PITZ nadväzuje na súčasné aktivity v oblasti centrálneho managementu IKT zdrojov a rozširuje ich.

Ciele PITZ

Primárne ciele Platformy IT zdrojov sú:

  • optimalizovať resp. znižovať náklady na IT vo verejnej správe
  • umožniť efektívnejšiu prípravu, implementáciu a riadenie projektov IT vo verejnej správe vo forme centralizácie procesov obstarania a managementu vybraných informačno-komunikačných technológií prostriedkov (komodít, služieb).

Viac sa dozviete na našom novom portáli.

Portál PITZ