Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Centrálna zmluva SAP

Rámcová dohoda na zabezpečenie licenčnej podpory licencií SAP, produktov SAP a služieb s nimi súvisiacich č. 2880/2022

Dňa 19.10.2022 nadobudla účinnosť Rámcová dohoda na zabezpečenie licenčnej podpory licencií SAP, produktov SAP a služieb s nimi súvisiacich č. 2880/2022 (ďalej CRD SAP).

Úplné znenie rámcovej dohody nájdete na nasledovnej url adrese: https://www.crz.gov.sk/data/att/3624197.pdf

Projektový zámer k centrálnej zmluve SAP

Metodické usmernenie

Príloha č. 1 Vzor dohody o pristúpení

Príloha č. 2 Vzor objednávky na podporu

Príloha č. 3 Vzor objednávky na licencie

Príloha č. 4 Vzor objednávky na cloud

V zmysle úlohy z uznesenia vlády č. 286/2019 zo 16.5.2019 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vypracováva pokyn k zabezpečeniu centrálneho nákupu produktov a služieb SAP v rámci CRD SAP.

Stav plnenia CRD SAP

Organizácie, ktoré využili CRD SAP

Ministerstvo financií SR

Ministerstvo vnútra SR

Ministerstvo obrany SR

Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.

Lesy SR, š.p.

Národná diaľničná spoločnosť a.s.

Sociálna poisťovňa

Stav CRD:

Celkový rámec CRD SAP predstavuje 52 793 593,54 € bez DPH

Súčasné kontrahovanie CRD SAP predstavuje 30 392 342,85 € bez DPH t. j.  57,56 %