Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Strategické priority (NKIVS)

Strategické priority Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy

Rada vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh prerokovala a schválila dokumenty z pracovných skupín Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy podľa kapitoly 9.

Je nevyhnutné, aby povinné osoby aplikovali závery z uvedených dokumentov v rámci spracovania svojich koncepcií rozvoja informačných systémov a štúdií uskutočniteľnosti pre OP II.

Dokumenty schválené dňa 28.2.2017:

Strategická priorita Vládny cloud (5,34 MB) (ZIP, 5.35 MB)
Strategická priorita Manažment údajov (2 MB) (PDF, 2 MB)
Strategická priorita Multikanálový prístup (2,77 MB) (PDF, 2.78 MB)
Strategická priorita Integrácia a orchestrácia (2,60 MB) (PDF, 2.6 MB)

Dokument schválený dňa 4.8.2017:

Referenčná architektúra integrovaného informačného systému verejnej správy (1,90 MB) (PDF, 1.91 MB)

Dokumenty schválené dňa 10.11.2017:

Aktualizovaná metodika projektového riadenia projektov informatizácie verejnej správy (701 kB) (PDF, 701.67 KB)
Detailný akčný plán informatizácie verejnej správy (2017-2020) (2,44 MB) (PDF, 2.45 MB)
Koncepcia riadenia informatizácie verejnej správy (1,25 MB) (PDF, 1.26 MB)
Referenčná architektúra Informačného systému verejnej správy v cloude (1,82 MB) (PDF, 1.82 MB)
Strategická priorita Interakcia s verejnou správou, životné situácie a výber služby navigáciou (3 MB) (PDF, 2.96 MB)
Strategická priorita Komunikačná infraštruktúra (901 kB) (PDF, 901.96 KB)
Strategická priorita Otvorené údaje (1,52 MB) (PDF, 1.53 MB)
Strategická priorita Rozvoj agendových informačných systémov a využívanie centrálnych spoločných blokov (1,67 MB) (PDF, 1.68 MB)

Dokument schválený dňa 16.5.2019:

Koncepcia nákupu IT vo verejnej správe (3,59 MB) (ZIP, 3.59 MB)

Dokument schválený dňa 25.7.2019:

Strategická priorita Informačná a kybernetická bezpečnosť (2,27 MB) (PDF, 2.27 MB)

Dokument schválený dňa 28.10.2019:

Koncepcia riadenia ľudských zdrojov v IT (1,89 MB) (PDF, 1.9 MB)