Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Architektonická komisia

Rozhodnutie o zriadení Architektonickej komisie a jej štatút

Rozhodnutie ministra Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 22/2023 z 28.9.2023 o zriadení Architektonickej komisie projektov informatizácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 

Štatút Architektonickej komisie projektov informatizácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Rozhodnutím ministra Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 22/2023 z 28.9.2023 bola zriadená Architektonická komisia projektov informatizácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a jej štatút.

Hlavnými úlohami Architektonickej komisie je

  • koncipovanie, navrhovanie a prijímanie architektonických rozhodnutí, súvisiacich vecných postupov k novým funkcionalitám cieľových riešení a ich zaradenie do existujúcich alebo nových projektov informatizácie,
  • posudzovanie vecných ideí a ideových zámerov projektov informatizácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na zmenu cieľového riešenia aplikačnej, dátovej a technologickej architektúry IT verejnej správy,
  • predkladanie stanovísk a  rozhodnutí zo zasadnutí Architektonickej komisie na Projektovú komisiu zriadenú podľa interného riadiaceho aktu ministerstva.

Zoznam členov Architektonickej komisie:

Člen Architektonickej komisie projektov informatizácie MIRRInomináciaHlasovacie právo
Predseda ARB (vedúci oddelenia správy biznis, aplikačnej a technologickej architektúry SITVS)Anton Svetlošák (ustanovený na základe funkcie)A
zástupca oddelenia správy biznis, aplikačnej a technologickej architektúryVladimír KováčA
zástupca oddelenia dátovej kancelárieMichal MikušA
infraštruktúrny architekt (NASES)A
zástupca sekcie kybernetickej bezpečnostiHenrich FuknaA
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií verejnej správyMartin DénešiN
Riaditeľ odboru projektov a implementácie zmienMarek Volf (v zastúpení Juraj Balaj)N
zástupcovia NASESPeter Žovák, Juraj JendekN
zástupcovia Slovensko IT, s.r.oRadovan Kulín, Viliam TokarčikN
predseda Produktovej komisieAndrea UbrežiováN

 

Záznamy z rokovaní Architektonickej komisie: