Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Centrálny DNS IBM

Dňa 10.10.2022 bol zriadený DNS „Centrálne obstarávanie licencií IBM alebo ich ekvivalentov a súvisiacich služieb“.  V profile verejného obstarávateľa zverejnené súťažné podklady k predmetnému DNS: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/445251

Projektový zámer k centrálnemu dynamickému nákupnému systému

Metodické usmernenie k centrálnemu DNS

Príloha 1 – Vzor čiastkovej výzvy (podpora)

Cieľom zriadenia IBM DNS je vytvorenie platformy pre štátnu a verejnú správu na zadávanie zákaziek v DNS za účelom umožniť verejným obstarávateľom a obstarávateľom flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy a zároveň z úrovne licenčného gestora štátu centrálne riadiť a monitorovať nákup licencií jednotlivých organizácií. Časový rámec DNS predstavuje 48 mesiacov od jeho zriadenia. Predpokladaná hodnota zákazky je 25 079 414,97 EUR bez DPH

Prehľad verejného obstarávania realizovaného prostredníctvom DNS IBM

Prehľad realizovaných čiastkových obstarávaní (výziev) s uvedením hodnoty obstaraných licencií alebo služieb podpory:

Prehľad celkového čerpania:

Hodnota licencií a služieb obstaraných prostredníctvom centrálneho dynamického systému:

  • v cenníkových cenách: 1 029 579,6 bez DPH
  • v cenách podľa realizovaných zákaziek: 904 441,56 bez DPH

Organizácie, ktoré využili možnosť čerpať licenčné produkty a súvisiace služby:

  • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
  • Finančné riaditeľstvo SR
  • Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s