Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Sekcia implementácie projektov informatizácie

Sekcia implementácie projektov informatizácie plní úlohy ministerstva na úseku ukončovania a monitorovania OPIS ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, riadenia a implementácie prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť OPII ako sprostredkovateľský orgán, riadenia a implementácie prioritnej osi 14 Podpora utečencov v Európe (CARE) OPII, programovania a implementácie Programu Slovensko 2021 – 2027 v rámci cieľa politiky 1 – Konkurenciaschopnejšia a inteligentnejšia Európa.

Adresa:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Sekcia implementácie projektov informatizácie
Pribinova 4195/25
811 09 Bratislava

tel.: 00421/2/2092 8190
www.mirri.gov.sk
www.eurofondy.gov.sk