Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Centrálny DNS Microsoft

Centrálny dynamický nákupný systém Microsoft

Dňa 28.05.2021 bolo zverejnené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku E. Ú. (č. 2021/ S 102 – 266789) k dynamickému nákupnému systému na predmet zákazky „Centrálne obstarávanie licencií pre operačné systémy, kancelársky balík, prístup používateľov na server a súvisiacich služieb“.  V profile verejného obstarávateľa zverejnené súťažné podklady k predmetnému DNS: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/431882

Projektový zámer k centrálnemu dynamickému nákupnému systému

Hodnotenie ÚHP

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pripravuje pokračovanie centrálneho verejného obstarávania pre licencie Microsoft prostredníctvom Centrálneho dynamického nákupného systému
predmet „Centrálne obstarávanie licencií pre operačný systém, kancelársky balík, prístup používateľov na server a súvisiacich služieb“.
Zámer na pokračovanie v centrálnom obstarávaní je zverejnený na nasledovnom odkaze:

Pokračovanie obstarávanie licencií pre operačný systém, kancelársky balík a prístup používateľov na server na ďalšie obdobie (PDF, 732 kB)

V zmysle úlohy z uznesenia vlády č. 286/2019 zo 16.5.2019 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vypracovalo metodické usmernenie k realizácii verejného obstarávania produktov a služieb Microsoft prostredníctvom dynamického nákupného systému.

Metodické usmernenie k centrálnemu DNS (PDF, 2,34 MB)

Príloha 1 – dotazník (vzor) (XLSX, 20 kB)

Príloha 2 – Prehľad ERP (Cenníkových cien) vybraných Microsoft produktov a služieb (PDF, 680 kB)

Príloha 3 – Finančné limity rozpočtu jednotlivých kapitol (PDF, 416 kB)

Príloha 4 – Prehľad licenčných programov Microsoft (PDF, 288 kB)

Príloha 5 – Vzor čiastkovej výzvy (DOCX, 40 kB)

Prehľad verejného obstarávania realizovaného prostredníctvom centrálneho dynamického systému

Prehľad realizovaných čiastkových obstarávaní (výziev) s uvedením hodnoty obstaraných licencií:

 1. Ministerstvo financií SR (vrátane organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti) – 5 651 844,61 EUR bez DPH (vrátane dodatkov)
 2. Ministerstvo vnútra SR – 15 287 250,24 EUR bez DPH
 3. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – 5 188 956,15 EUR bez DPH
 4. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie, Kancelária Národnej rady SR, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou – 965 666,60 EUR bez DPH
 5. Ministerstvo obrany SR – 12 272 685,00 EUR bez DPH
 6. Ministerstvo vnútra SR – 279 250,20 EUR bez DPH
 7. Ministerstvo hospodárstva SR – 100 258,80 EUR bez DPH
 8. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR – 1 332 748,80 EUR bez DPH
 9. Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Ministerstvo životného prostredia SR – 1 295 951,22 EUR bez DPH
 10. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Úrad vlády SR (vrátane dodatku) – 1 042 398,56 EUR bez DPH
 11. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Kancelária Ústavného súdu SR – 43 384,80 EUR bez DPH
 12. Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Protimonopolný úrad Slovenskej republiky – 22 843,63 EUR bez DPH
 13. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky – 3 011 786,06 EUR bez DPH
 14. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky – 273 115,55 EUR bez DPH
 15. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky – 4 041 641,46 EUR bez DPH
 16. Bratislavský samosprávny kraj – 305 546,40 EUR bez DPH
 17. Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Kancelária verejného ochrancu práv – 7 724,33 EUR bez DPH
 18. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky – 90 300,00 EUR bez DPH
 19. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Úrad vládneho auditu, Úrad normalizácie, metrológie a skúšobníctva Slovenskej republiky – 669 994,35 EUR bez DPH
 20. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže – 38 800,00 EUR bez DPH
 21. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže – 155 825,00 EUR bez DPH
 22. Slovenská informačná služba – 41 420,12 EUR bez DPH
 23. Ministerstvo dopravy SR, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – 62 30,00 EUR bez DPH
 24. Slovenská informačná služba – 41 420,12 EUR bez DPH
 25. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou – 21 798,00 EUR bez DPH
 26. Kancelária Ústavného súdu Slovenskej Republiky – 20 748,00 EUR bez DPH
 27. Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky – 17 875,20 EUR bez DPH
 28. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a
  skúšobníctvo Slovenskej republiky, Slovenský metrologický ústav – 21 496,85 EUR bez DPH
 29. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky – 123 707,50 EUR bez DPH
 30. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Úrad vládneho auditu, Generálne riaditeľstvo Zboru
  väzenskej a justičnej stráže, Centrum právnej pomoci – 888 302,52 EUR bez DPH
 31. Národný bezpečnostný úrad – 36 974,21 EUR bez DPH
 32. Žilinský samosprávny kraj – 291 096, 00 EUR bez DPH
 33. Národný onkologický ústav – 46 540,80 EUR bez DPH
 34. Slovenský pozemkový fond – 378 936,00 EUR bez DPH
 35. Kancelária verejného ochrancu práv, Štátny fond rozvoja bývania, Úrad pre Slovákov žijúcich
  v zahraničí, Slovensko IT, a. s. – 97 792,08 EUR bez DPH
 36. Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Protimonopolný úrad Slovenskej republiky – 248 404,95
  EUR bez DPH

Prehľad celkového čerpania k 31.03.2024:

Hodnota licencií obstaraných prostredníctvom centrálneho dynamického systému:

 • v cenníkových cenách: 76 826 840,52 EUR bez DPH
 • v cenách podľa realizovaných zákaziek: 58 631 449,11 EUR bez DPH

Celková úspora nákladov v rámci doteraz realizovaných zákaziek prostredníctvom centrálneho dynamického systému predstavuje 18 195 391,41 EUR bez DPH (24,00 % zľava oproti cenníkovým cenám).