Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Centrálna zmluva Talend

Posledná aktualizácia 10. marca 2023, 16:50

Dňa 8.4.2021 nadobudla účinnosť Centrálna rámcová dohoda –  Centrálne obstarávanie licencií a licenčnej podpory pre vybrané služby PaaS vládneho cloudu (ďalej CRD).

Úplné znenie rámcovej dohody nájdete na: https://crz.gov.sk/

V zmysle úlohy z uznesenia vlády č. 286/2019 zo 16.5.2019 a zverejnenej CRD  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vypracovalo pre budúce pristupujúce organizácie metodické usmernenie k zabezpečeniu centrálneho nákupu produktov a služieb spoločnosti Talend v rámci Centrálnej rámcovej dohody Centrálne obstarávanie licencií a licenčnej podpory pre vybrané služby PaaS vládneho cloudu.

Metodické usmernenie k zabezpečeniu licencií Talend

Dohoda o pristúpení (vzor)

Preberací protokol (vzor)

Mapovanie funkcionalít na licencie Talend nájdete na: https://datalab.digital/referencne-udaje/iscsru/platforma-ako-sluzba/mapovanie-funkcionalit-na-licencie-talend/

Stav plnenia centrálnej rámcovej dohody k produktom a službám Talend

Organizácie, ktoré využili možnosť čerpať licenčné produkty a súvisiace služby:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Sociálna poisťovňa

Prešovský samosprávny kraj

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

Stav čerpania rámcovej dohody:

  • Suma zodpovedajúca obstaraným produktom a službám je 2 289 500,00 EUR (bez DPH). Cenníková cena by predstavovala sumu 2 410 000,00 EUR (bez DPH)
  • Súčasné čerpanie predstavuje 48,75 % z celkového rámca 4 696 325,00 EUR (bez DPH)