Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Licencie

Centrálne zmluvy

Dňa 12.6.2019 bol ako Uznesenie vlády Slovenskej republiky pod číslom 286/2019 na rokovaní vlády Slovenskej republiky schválený nelegislatívny materiál „Povinnosť prednostne pristupovať k platným a účinným centrálnym IKT zmluvám“.

Účelom tohto materiálu je vytvorenie formálnych podmienok a predpokladov k využívaniu  centralizovaného prístupu k nákupu produktov a služieb súvisiacich so zabezpečením licenčného pokrytia IKT na úseku štátnej a verejnej správy.

Materiál je možné stiahnuť z nasledovnej url adresy:

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23926/1

V súlade s týmto materiálom sú v súčasnosti centrálne riadené vybrané produkty a služby od nasledovných vendorov:

  • ORACLE
  • SAP
  • Microsoft – licencie pre operačný systém, klientske prístupové licencie, kancelársky balík Office a súvisiace služby
  • Talend

Roadmapa platformy pre riadenie IT zdrojov

Jednou z plánovaných reforiem v oblasti eGovernmentu, ktorá je zadefinovaná v Pláne obnovy a odolnosti, je zavedenie lepšieho managementu IT zdrojov. Dokument Roadmapa platformy pre riadenie IT zdrojov popisuje cestu k zabezpečeniu IT zdrojov, produktov a služieb,  ktoré sú nevyhnutné pri modernizácii a budovaní informačných systémov verejnej správy.

Roadmapa platformy pre riadenie IT zdrojov/16.9.2022/ (PDF, 1.18 MB)

Pripravované aktivity súvisiace s centralizovaným obstarávaním

  1. Oracle – príprava centrálneho obstarávania licencií a produktov Oracle a služieb s nimi súvisiacich
  1. Príprava centrálneho obstarávania DNS na IT Role