Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Centrálna zmluva ORACLE

Aktualizované k: 1. marca 2023, 16:05

Dňa 2.7.2019 nadobudla účinnosť Centrálna rámcová dohoda na poskytovanie licencií a produktov Oracle a služieb s nimi súvisiacich (ďalej CRD Oracle).

Úplné znenie rámcovej dohody nájdete na nasledovnej url adrese:

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4095096&l=sk

Aktuálny cenník v zmysle CRD Oracle (ZIP, 331 kB)

V zmysle úlohy z uznesenia vlády č. 286/2019 zo 16.5.2019 a zverejnenej CRD Oracle Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vypracovalo pre budúce pristupujúce organizácie metodický pokyn k zabezpečeniu centrálneho nákupu produktov a služieb spoločnosti ORACLE v rámci Centrálnej rámcovej dohody na poskytovanie licencií a produktov Oracle a služieb s nimi súvisiacich.

Metodický pokyn k CRD Oracle (PDF, 935.83 KB)

Stav plnenia centrálnej rámcovej dohody k produktom a službám ORACLE

Elektronické aukcie:

 • Zrealizované elektronické aukcie v rámci verejného obstarávania sú 7, prijatá ponuka víťazného uchádzača bola v 6 prípadoch (A1, A3, A4, A6, A7, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15). Sociálna poisťovňa víťaznú ponuku aukcie (A2) neprijala, zrealizovala vlastné verejné obstarávanie.
 • Aukcia A8 bola zrušená a jej požiadavky boli presunuté do aukcie A9.

Organizácie, ktoré využili možnosť čerpať licenčné produkty a súvisiace služby:

 • Ministerstvo financií Slovenskej republiky (vrátane FRSR, SEPS, ÚRHH, Datacentrum)
 • Štatistický úrad Slovenskej republiky
 • Úrad pre verejné obstarávanie
 • Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
 • Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
 • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
 • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
 • Ústavný súd Slovenskej republiky
 • Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES)
 • Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
 • Národná diaľničná spoločnosť a. s.,
 • Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
 • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Organizácie pre ktoré prebiehajú procesy verejného obstarávania:

V súčasnosti neprebieha verejné obstarávanie. Pripravuje sa nový centrálny systém pre obstarávanie ORACLE.

Stav čerpania rámcovej dohody:

 • Suma zodpovedajúca obstaraným produktom a službám je 33.219.539,57 (bez DPH).
 • Cenníková cena by predstavovala sumu 58.770.417,43 EUR (bez DPH).
 • Súčasné čerpanie centrálne rámcovej dohody je na úrovni 92,11% z celkovej rámcovej sumy 36.064.000,00 EUR.

Späť na „Centrálny DNS Oracle“