Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

KAV – Konsolidovaná analytická vrstva

Portál KAV poskytuje priestor pre spoluprácu analytických jednotiek, dáta a nástroje

KAV – prínosy, požiadavky ciele

Implementácia konceptu „Data-driven state“ – štátu, ktorý funguje na základe využívania dát​ prinesie:

 • spoluprácu analytických jednotiek, 
 • sprístupnenie vybraných datasetov a dátových zdrojov, 
 • zdieľanie a publikovanie analytických údajov (voľne alebo s kontrolovaným prístupom), 
 • úložisko analytických údajov a výstupov, 
 • prepojenie údajov na úrovni mikrodát, 
 • spracovanie údajov (využitie BI nástrojov, ,  … ), 
 • podpora metód anonymizácie a pseudonymizácie, 
 • publikovanie výsledkov analýz a výstupov vo forme otvorených údajov. 

Prostredníctvom KAV je možné realizovať:

 • Univerzálne možnosti dátovej integrácie – zdrojové dáta pre KAV pochádzajú z rôznych systémov a v rôznych formátoch​
 • Jednoduché užívateľské prostredie ETL/ELT bez nutnosti kódovania​
 • Efektívne uchovávanie surových zdrojových dát namiesto zložitej transformácie ešte pred vstupom do úložiska​
 • Prístup k surovej podobe dát pre analytikov, keďže účel ich použitia zatiaľ nie je definovaný (umožniť data exploring a ML)​
 • Selektívna konsolidácia dát na základe požiadaviek a ich ďalšie modelovanie a viacvrstvová architektúra dátového úložiska​
 • Variabilita možnosti práce s dátami podľa požiadaviek/znalostí analytikov (SQL, Python, R)​
 • Príprava datasetov na ich ďalšie spracovanie/export/vizualizáciu
 • Možnosti zdieľania reportov/dashboardov pre ďalšie skupiny používateľov (v rámci KAV, mimo KAV) ​
 • Analytický sandbox pre jednotlivých používateľov, resp. skupiny používateľov s možnosťou pripájania vlastných datasetov​
 • Jednoduchý manažment prístupu k dátam na tej najnižšej úrovni​
 • Zabezpečenie biznis pravidiel anonymizácie/ pseudonymizácie/data maskingu ​
 • Spoločné užívateľské prostredie pre analytikov s možnosťou implementácie ďalších služieb (komunikácia a kolaborácia, odkazy, videá,…)​
 • Príprava datasetov s charakterom osobných údajov a ich poskytovanie pre projekt OD 2.0​
 • Zabezpečenie logovania práce s dátami​
 • Naplnenie požiadaviek analytických jednotiek pri potrebe dynamicky a krátkodobo škálovať výkon pri náročnejších analýzach. 

Nástroje:

1.Azure Data Lake Storage (ADLS): Údaje z OVM môžete ukladať do Azure Data Lake Storage. Táto služba umožňuje ukladanie veľkého množstva štruktúrovaných a neštruktúrovaných dát.

2. AzureDataFactory: Azure Data Factoryslúži na extrakciu, transformáciu a načítanie (ETL) dát. Pomocou tejto služby môžete definovať a plánovať tok údajov z OVM do úložiska ADLS.

3.SQL Database: Azure SQL Database ako cloudova služba podporuje vytváranie datovych modelov a relačné dátové štruktúry. Tiež umožňuje jednoduché škálovanie zdrojov podľa potreby. Môžete zvýšiť alebo znížiť výpočtový výkon alebo úložisko podľa aktuálnych požiadaviek.

4.PowerBI: Na vizualizáciu dát môžete použiť Power BI, ktorý je súčasťou Azure Cloud Solution. S Power BI vytvoríte interaktívne vizualizácie a prezentácie dát z jednotlivých OVM a iných dátových zdrojov a registrov.

Ak si prajete získať ďalšie informácie, kontaktujte nás prosím prostredníctvom emailu na adrese: kav@mirri.gov.sk