Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Moje údaje

Zoznam mojich údajov pre službu moje dáta (DOCX, 99.2 kB)

Moje dáta ako „Dáta vo vlastných rukách“

Osobné údaje sa stávajú dôležitým ekonomickým aktívom, avšak je tu obava nad stratou kontroly. V súčasnosti má občan malú alebo žiadnu kontrolu nad tým, aké a akým spôsobom sú o ňom zhromažďované dáta. Daním tejto kontroly do rúk občanovi Moje dáta ponúkajú maximálny úžitok s minimalizáciou straty súkromia. V súčasnosti stále nie je využívaný maximálny potenciál, ktoré dáta ponúkajú. Poskytnutím dát a kontroly nad nimi samotným používateľom a vytvorením potrebnej bezpečnej a dôveryhodnej technologickej infraštruktúry sa vytvárajú nepomerné možnosti ich využitia.

Väčšina údajov, ktoré verejná správa využíva, sa týka osôb, občanov i podnikateľov. V dobe využívania veľkých dát je kľúčové posilniť práva občana, aby mohol slobodne rozhodovať o svojich osobných údajoch, monitorovať ich používanie a zároveň ich aktívne využívať vo svoj vlastný prospech pri riešení rôznych životných situácií.

Myšlienka „Moje dáta“ hovorí, že by používateľ mal mať praktické prostriedky na prístup, získavanie, používanie a kontrolu nad týmito dátami.

Budúcnosť digitálnej identity

Súbor osobných dát jedinca predstavuje jeho digitálnu identitu. Jedinec by mal mať možnosť a nástroje na správu digitálnej identity, ako rozšírenie svojho práva na slobodu myslenia a vyjadrovania. Spoločnosti by tiež zároveň mali mať k dispozícii dôveryhodnú modernú technológiu, ako prakticky získavať súhlasy jednotlivcov na prácu s ich osobnými údajmi, ak objavia nový spôsob ich využitia.

Súhlas v zmysle GDPR je najpoužívanejším právnym základom pre ich spracúvanie zo strany najrozličnejších súkromných subjektov. Toto vo väčšine prípadov prebieha bez toho, aby si užívateľ tieto podmienky vôbec pozrel.

Moje dáta ponúkajú možnosť, ako si chrániť digitálnu identitu a zároveň aktívne využívať dáta. Moje dáta poskytujú jedincovi možnosť zhromažďovať si údaje o ňom z viacerých miest. Časti zhromaždených dát, môže následne poskytovať vybraným poskytovateľom služieb a organizáciám za účelom získania kvalitnejších, viac na mieru prispôsobených služieb.

Právna úprava predstavujúca zákonný základ pre široké sprístupňovanie údajov pre občanov a podnikateľov je obsiahnutá v zákone č. 301/12023 Z. z., ktorým došlo k zmene a doplneniu zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a tiež zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) pripravenom z podstatnej časti Dátovou kanceláriou. Zákon nadobudol účinnosť 1.8.2023.

Dátová kancelária aktuálne zároveň realizuje projekt „Manažment osobných údajov/MOU“. Výsledkom projektu je komplexná informačná technológia verejnej správy (IS MOU) umožňujúca občanom a podnikateľom získavať dáta z verejnej správy ako dôveryhodného zdroja používateľsky jednoduchým moderným spôsobom prostredníctvom mobilnej (ale aj webovej) aplikácie, monitorovať ich používanie a aktívne ich využívať pri riešení najrozličnejších životných situácií, a to najmä poskytovaním svojich údajov v súlade so zásadou minimalizácie na základe slobodného rozhodnutia tzv. tretím stranám, poskytovateľom digitálnych služieb, napr. pri založení účtu v banke, či vybavení zľavneného cestovného lístka z pohodlia domova. Okrem uvedeného IS MOU tiež umožňuje, a by mal občan prostredníctvom svojho mobilného telefónu k dispozícii „digitálne doklady“ overiteľné druhou stranou pomocou najmodernejších digitálnych technológií.

Na úrovni Európskej Únie je rovnaká myšlienka ako v MOU realizovaná prostredníctvom projektu Európskej digitálnej peňaženky (EDIW), v ktorej sa bude nachádzať Európska digitálna identita (EUDI).

Krásne nápady ohľadom využitia IS MOU priniesol aj Hackaton „Moje dáta“ vďaka jeho účastníkom, úžasným mladým tvorivým ľuďom (https://www.hacknime.to/moje-data/).

Projekt MOU je vo svojej finálnej fáze. Veríme, že čoskoro budeme jeho výsledky môcť predstaviť širokej verejnosti. Možnosti využitia IS MOU sa budú neustále rozširovať priamo úmerne a exponenciálne so zvyšovaním počtu jeho používateľov.

Najviditeľnejším produktom za tému Moje dáta je nový informačný systém manažmentu osobných údajov (IS MOU) napĺňajúci scenáre z nižšie uvedeného obrázka pre občana a podnikateľa:

Nový informačný systém manažmentu osobných údajov (IS MOU)

IS MOU je dodávaný vo viacerých miľníkoch z ktorých posledný bude dodaný ku koncu októbra 2023. Jeho sprístupnenie pre občana a podnikateľa je naplánované na Q1 2024 dokedy bude prebiehať uzavretá pilotná prevádzka.

 

Manažment osobných údajov:

Manažment osobných údajov

Osobné úložisko občana:

Osobné úložisko občana

Manažérske a projektové výstupy sú prístupné  na MetaIS.