Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Digitálna agenda

Schéma podpory digitálnej transformácie

Pomoc de minimis podľa Schémy podpory digitálnej transformácie Slovenska je určená na spolufinancovanie projektov, ktoré prispievajú k digitálnej transformácii hospodárstva a spoločnosti a pomáhajú napĺňať priority stanovené v Stratégii digitálnej transformácie Slovenska 2030 a v jej nadväzujúcich akčných plánoch. Ide o projekty zamerané na priemyselný výskum, experimentálny vývoj a aplikačné riešenia rozličných digitálnych technológií, nasadzovanie nových technológií v priemysle alebo verejnej správe, prototypy, vzdelávacie aktivity a pod.

Zároveň môže byť pomoc podľa tejto schémy určená na spolufinancovanie projektov, ktoré sú schválené EK v rámci priamo riadených programov EÚ v oblasti digitálnej agendy: CEF Telecom, CEF2 Digital a DIGITAL.

Samotnú schému nájdete na tomto odkaze: Schéma podpory digitálnej transformácie Slovenska