Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Referenčná architektúra ISVS

V nadväznosti na NKIVS 2016 boli vydané k téme architektúra verejnej správy dva dokumenty, a to

  1. Strategická architektúra verejnej správy s obsahom: Navrhuje pohľad na architektúru verejnej správy z centrálnej úrovne, vrátane definícií zdieľaných služieb a spoločných komponentov FE a BE. Dokument s týmto obsahom bol vypracovaný, schválený a zverejnený pod názvom „Referenčná architektúra  IISVS“ (PDF, 1,90 MB).
  2. Referenčná architektúra s obsahom: Integračná architektúra a štandardizácia architektúry ISVS (aby bol vhodný pre vládny cloud). Dokument s týmto obsahom bol vypracovaný, schválený a zverejnený pod názvom „Referenčná architektúra Informačného systému  verejnej správy v cloude“ (PDF, 1,82 MB).

Okrem uvedených dokumentov sú modely architektúry obsahom všetkých strategických priorít, ktoré boli v rámci spracovania dokumentov pripomienkované a koordinované pracovnou skupinou Strategická architektúra. Všetky schválené dokumenty vyplývajúce z kapitoly 9 NKIVS sú zverejnené na https://www.mirri.gov.sk/sekcie/strategicke-priority-nikvs/index.html a tiež v MetaIS https://metais.vicepremier.gov.sk/help.

Pracovná skupina Strategická architektúra poskytuje priestor na rozumné myšlienky, nastavenia a diskusie.  Námety a podnety na prerokovanie v pracovnej skupine môžete posielať na adresu sprava_EA@mirri.gov.sk.