Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Výkladové stanoviská a usmernenia k štandardom

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vydalo dňa 07. 06. 2023 stanovisko k validácii elektronicky podpísaných súborov vo formáte PDF pri prijímaní podaní právnických osôb, fyzických osôb a fyzických osôb podnikateľov orgánom riadenia. Predmetom tohto dokumentu je podať stanovisko k validácii elektronických podaní vo formáte .pdf podpísaných elektronickým podpisom vo formáte PAdES, prípadne elektronických podaní vo formáte .pdf súboru, ktoré sú objektom podpisového kontajnera .asice (XAdES alebo CAdES), ktorých odosielateľom je fyzická osoba, právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, orgánom riadenia, ako adresátom elektronickej správy, referenčným softvérom VeraPDF.

Stanovisko k validácii elektronicky podpísaných súborov vo formáte PDF pri prijímaní podaní orgánom riadenia (PDF, 274.12 KB)

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vydalo dňa 28.4.2020 metodické usmernenie k zverejňovaniu textových súborov a audio a video súborov v súlade so štandardmi informačných technológií verejnej správy. Cieľom tohto dokumentu je popísať správne zverejňovanie pre textové súbory a audio a video súbory vrátane splnenia požiadaviek prístupnosti webových sídel pri zverejňovaní týchto súborov.

Metodické usmernenie k zverejňovaniu textových súborov a audio a video súborov v súlade so štandardmi informačných technológií verejnej správy (PDF, 655.64 KB)

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vydalo dňa 08.2.2021 metodické usmernenie k procesu schvaľovania špecifikácie Schémy správ Sk-Talk, ktoré nadobúda účinnosť dňa 15.02.2021. Cieľom tohto dokumentu je upraviť rozsah dokumentácie schémy správ Sk-Talk a proces predkladania, schvaľovania a zverejňovania špecifikácie schémy správ Sk-Talk v súlade s § 11 písm. g) vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu SR č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy. Účelom metodického usmernenia je zamedzenie prípadom nežiadúceho alebo nekoordinovaného zavádzania nových hodnôt alebo úprav pravidiel používania Sk-Talk s dopadmi na integrované subjekty.

Metodické usmernenie k procesu schvaľovania špecifikácie Schémy správ Sk-Talk (PDF, 431.94 KB)