Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Školenia

Registrácia

Registrácia na školenie je možná prostredníctvom odoslania správy obsahujúcej emailové adresy účastníkov, názov školenia a termín vedúcim pracovníkom oddelenia, pod ktoré účastníci spadajú. Správu je potrebné odoslať na: sprava_EA@mirri.gov.sk. Školenia sú bezodplatné a zadarmo pre zamestnancov VS SR. Každé školenie prebieha online, prostredníctvom aplikácie Teams a trvanie jedného dňa školenia je 8 hodín.

Termíny školení

Názov školeniaDátum konaniaCenaAbsolvovalo celkovo (účastníkov)
Školenie architektonického repozitáruzatiaľ neurčenézadarmo pre zamestnancov VS SR138
Školenie modelovacieho jazyka ArchiMate – pre architektovzatiaľ neurčenézadarmo pre zamestnancov VS SR86
Školenie modelovacieho jazyka ArchiMate – pre čitateľovk dispozícii je video záznam – informácie nižšiezadarmo pre zamestnancov VS SR30
Školenie architektonického rámcazatiaľ neurčenézadarmo pre zamestnancov VS SR0

 

Školenie architektonického repozitáru

Školenie architektonického repozitáru, ktorým je aktuálne sada produktov od spoločnosti Bizzdesign. Cieľom tohto školenia je poskytnúť účastníkom informácie a podklady pre zvládnutie základnej práce s architektonickým repozitárom, ktorým je v súčasnosti sada produktov od spoločnosti Bizzdesign. Táto sada pozostáva z dvoch samostatných aplikácií:

  • Horizzon – webová prezentačná a analytická platforma umožňujúca základne modelovanie, analýzu a prezentáciu dát a informácií širokému spektru zainteresovaných. Platforma zároveň slúži ako úložisko modelových balíkov (repozitár), poskytuje funkcionalitu pre centrálny manažment používateľov, prístupov a dát ako aj BI dashboardy, toky práce (workflows), či REST-ové API,
  • Enterprise Studio – modelovacie prostredie, aplikácia na stolný počítač

Bizzdesign spravuje online dokumentáciu k svojim produktom, ktorá obsahuje podrobný popis kompletnej funkcionality. V rámci tohto školenia sa účastníci naučia základy práce s modelovacím prostredím Enterprise Studio a webovou aplikáciou Horizzon.

 

Školenie modelovacieho jazyka ArchiMate – pre čitateľov

Školenie modelovacieho jazyka, ktorým sa modelujú architektúry verejnej správy určené tým, ktorí potrebujú vedieť čítať a pochopiť architektúru modelovanú v tomto jazyku. Cieľom tohto školenia je vysvetliť základy modelovacieho jazyka ArchiMate v rozsahu, ktorý je aktuálne používaný vo verejnej správe Slovenskej republiky. Školenie je zamerané na účastníkov, ktorí potrebujú poznať význam jednotlivých konceptov (elementov a vzťahov). Po absolvovaní školenia by mal byť účastník schopný čítať a chápať pohľad na architektúry verejnej správy vytvorené v jazyku ArchiMate. K dispozícii je video záznam z už realizovaného školenia. Tento video záznam bude dočasne (počas obdobia 2 týždňov od sprístupnenia) sprístupnený zamestnancom VS SR na vyžiadanie. Požiadať o prístup k tomuto záznamu môžete cez email na adresu sprava_EA@mirri.gov.sk.

 

Školenie modelovacieho jazyka ArchiMate – pre architektov

Školenie modelovacieho jazyka, ktorým sa modelujú architektúry verejnej správy určené tým, ktorí v tomto jazyku architektúry modelujú. Cieľom tohto školenia je vysvetliť základy modelovacieho jazyka ArchiMate v rozsahu, ktorý je aktuálne používaný vo verejnej správe Slovenskej republiky. Súčasťou školenia je aj pohľad na štruktúru jazyka, vysvetlenie jednotlivých konceptov a metamodelov. Účastník školenia by mal byť po jeho absolvovaní schopný vytvárať architektúry verejnej správy modelovaním v jazyku ArchiMate.

 

Školenie architektonického rámca

Cieľom tohto školenia je podať účastníkom vysvetlenie nosného dokumentu architektúry verejnej správy, Architektonického rámca verejnej správy Slovenskej republiky, ktorý vychádza zo štandardu TOGAF a prispôsobuje ho potrebám verejnej správy Slovenskej republiky. Školenie ponúka vysvetlenie základných komponentov rámca, ktorými sú:

  • Slovník pojmov
  • Metóda pre vývoj architektúry
  • Modelovací rámec a prispôsobený metamodel
  • Referenčný architektonický materiál
  • Rámec architektonických schopností
  • Architektonický repozitár