Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Dátová kvalita

Dôveryhodné kvalitné údaje umožňujú spoľahlivé rozhodovanie a nastavovanie politík štátu a sú vo verejnej správe nevyhnutné pre poskytovanie kvalitných služieb občanom a podnikateľom. Zabezpečujú ich procesy, ktoré súhrnne nazývame riadenie dátovej kvality. Na úrovni jednotlivých informačných systémov (IS) za nich zodpovedajú ich správcovia, respektíve samotné orgány verejnej moci (OVM).

Cieľom zlepšovania dátovej kvality nie je dátová kvalita sama o sebe, ale vyššia kvalita života a lepšie kvalitnejšie služby verejnosti. Tie sú silno prepojené a závislé práve na primeranej dátovej kvalite. Dátová kvalita nie je abstraktný izolovaný cieľ, ale cesta a základňa pre zvyšovanie kvality poskytovaných služieb a pre lepšie rozhodovanie.

 

Metodické materiály:

Praktický návod k meraniu dátovej kvality (PDF, 1,02 MB)

Metodika merania dátovej kvality vo verejnej správe (PDF, 1,01 MB)

Ako zlepšiť kvalitu údajov (PDF, 624 kB)

 

Analytické výstupy:

Centrálny zoznam biznis pravidiel (XLSX, 72 kB)

MPaRV SR – GSAA 001 (PDF, 768 kB)

ŠÚ SR – RPO 005 (PDF, 712 kB)

BA – Tram 001 (XLSX, 72 kB)

PSK – Dotácie (XLSX, 1 MB)

MDaV – JISCD 001 (XLSX, 116 kB)

MZV – Diplomati 001 (XLSX, 6,35 MB)

NKU – Kontrolórsky systém 001 (XLSX, 3,02 MB)

UGKK – Geografické názvoslovie 001 (XLSX, 92 kB)

UPVII – MDS 001 (XLSX, 2,79 MB)

ÚV SR – CRZ 001 (XLSX, 424 kB)

 

Školenia k dátovej kvalite:

  1. Dátová kvalita – úvod
  2. Dátová kvalita – riadenie dátovej kvality
  3. Dátová kvalita – profilácia dát
  4. Dátová kvalita – tvorba biznis pravidiel
  5. Dátová kvalita – vyhodnotenie biznis pravidiel
  6. Dátová kvalita – náležitosti hodnotiacej správy
  7. Dátová kvalita otvorených údajov