Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Týždeň 1

Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti

V rámci každoročnej kampane Agentúry EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) sme pre Vás pripravili odporúčania ako „byť múdrejší ako hacker“. Každý týždeň počas októbra 2023 zverejníme tipy, rady a informácie, ktoré Vám pomôžu pri ochrane všetkých údajov, ktoré sú dôležité a mohli by byť zneužité proti Vám.

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov má v súčasnosti zásadný význam. Tieto údaje sú neoddeliteľnou súčasťou našich životov, pretože nám umožňujú identifikáciu a prístup k rôznym službám a produktom. Avšak, súčasne predstavujú značné riziko pre našu bezpečnosť, keďže ich zneužitie môže mať vážne následky, ako napríklad krádež identity alebo finančné straty. V dobe, keď sa stále viac procesov presúva do online prostredia, je ochrana osobných údajov ešte dôležitejšia. Preto by sme mali byť obozretní pri zdieľaní citlivých informácií na internete. Osobné údaje sú cenným majetkom pre každého, ale aj pre útočníkov.

Existuje niekoľko dôvodov, prečo sú osobné informácie pre nás dôležité:

Krádež identity: Útočník môže zneužiť ukradnuté osobné údaje na získanie prístupu k bankovým účtom, kreditným kartám a iným finančným účtom. Tiež môže využiť ukradnuté údaje na získanie nových úverov alebo kreditných kariet v mene obete.

Phishing: Útočník môže zneužiť ukradnuté osobné údaje na vytvorenie falošných e-mailov alebo webových stránok, ktoré sa zdajú byť legitímne. Tieto e-maily alebo webové stránky môžu požadovať od obete ďalšie osobné údaje, ako sú heslá alebo citlivé bankové informácie.

Špionáž: Útočník môže zneužiť ukradnuté osobné údaje na sledovanie aktivity obete v digitálnom aj reálnom prostredí. Dokonca aj GPS dáta sú osobné údaje! Vďaka presnej polohe z GPS dát môže útočník sledovať obeť a monitorovať jej pohyb v reálnom čase. Tento druh sledovania umožňuje útočníkovi obťažovať obeť alebo sa vydávať za niekoho, kto je v jej blízkosti. Účelom tohto konania môže byť manipulácia s obeťou alebo získanie jej dôvery prostredníctvom vykonštruovaných príbehov a situácií.

Vydieranie: Útočník môže zneužiť ukradnuté osobné údaje na vydieranie obete. Napríklad môže hroziť zverejnením citlivých informácií, pokiaľ obeť nezaplatí výkupné.

Ohováranie: Zneužitie osobných údajov môže byť použité na ohováranie a diskreditáciu obete. Útočníci môžu vytvoriť atmosféru strachu a neistoty, keď využívajú ukradnuté údaje, čo môže postihnúť človeka ale aj organizácie a firmy.

Kyberšikana: Kyberšikana je vážnym problémom, ktorý môže mať pre obeť závažné následky. Prejavy kyberšikany môžu zahŕňať napríklad šírenie nepravdivých informácií o obeti, vydávanie sa za ňu.

Je kľúčové si uvedomiť, že správne zaobchádzanie s osobnými informáciami je zásadné pre ochranu súkromia a bezpečnosti jednotlivcov. Preto je nevyhnutné mať jasné pochopenie toho, ako ich správne chrániť a využívať, aby sme zabezpečili naše súkromie a bezpečnosť.

 

#CSIRTacik #BeSmarterThanaHacker #PrivacyMatters #SafeOnlineLife