Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Metodické usmernenie pre proces zaradenia cloudovej služby do katalógu

MIRRI vydal metodické usmernenie k procesu certifikácie a zápisu cloudovej služby do katalógu služieb vládneho cloudu. Metodické usmernenie popisuje  proces klasifikácie, hodnotenia, registrácie, zaradenia do katalógu služieb vládneho cloudu alebo vymazanie registrovanej služby.

Tento významný krok povedie k  rozšíreniu portfólia cloudových služieb, ktoré  prinesie inštitúciám verejnej správy väčší priestor a vyššiu flexibilitu pri výbere vládnych cloudových služieb typu IaaS, PaaS a SaaS. Táto zmena prinesie  úsporu času pre inštitúcie vernej správy, ktoré sa budú môcť sústreďovať na  kľúčové a vecné procesy v rámci svojej kompetencie.

V prípade, že poskytovateľ cloudovej služby požiada MIRRIo zaradenie cloudovej služby do katalógu vládnych cloudových služieb podľa § 10a zákona  č. 305/2013 Z.z. o eGovernmente, MIRRIspustí certifikačný proces.

Príslušné dokumenty, metodické usmernenie, formulár žiadosti o zaradení ponúkanej cloudovej služby do katalógu služieb vládneho cloudu, sú dostupné na nižšie uvedených odkazoch:

Žiadosti o certifikáciu na zápis cloudovej služby do katalógu služieb vládneho cloudu, prípadné otázky alebo komentáre, týkajúce sa cloudu, zasielajte na adresu:

cloud@mirri.gov.sk